Oostenrijk

Informatie

Club Activiteiten

Kalender

Geplande activiteiten

Vlamingen stellen zich Voor, taal tips,  boeken recensies, etc

Links  |  Impressum  |  Startpagina  |  wil gebeld worden  |

E-mail kontakt  |  brochure  |  Tel 0043 662 450822

 

Tu, Felix

Home

Over_ons

Culturele_Agenda

Foto´s

Informatie

Links

Contact

1. Uitwisseling van ervaringen

2. Geven van informatie, specifiek voor Oostenrijk

3. Hulp aan de nieuwkomers en de immigranten vanuit Vlaanderen

4. Steun bij het eventueel oprichten van een  plaatselijke club in Oostenrijk

5. Driemaandelijks tijdschrift , en on-line nieuwsbrief

6.Hulp en ondersteuning bij een terugkeer naar Vlaanderen

Belangrijke Voordelen van het lidmaatschap VIW´

Beste Vlaming in de Wereld,

 

 

De update van de webstie bevat een korte maar mooie fim over de Vlaams-Limburgse harpiste Anneleen Lenaerts met een verwiijzing naar haar volledig palmares.

 

Verder is een artikel overgenomen uit De Standaard, betreffende de vereenvoudiging van het stemrecht voor personen met de belgische nationaliteit in het buitenland.

 

Traditiegetrouw is een discussie punt opgenomen uit Onze Taal, of namelijk de kinderen van immigranten naar de voorschool moeten gestuurd worden. Ouders die dit nalaten te doen, dienen op een of andere manier te worden gestraft. Dit is een Nederlands wetsvoorstel, maar ook in de Vlaamse contreien van grote relevantie. Het gaat namelijk hand in hand met integratie van de immigranten in de samenleving waarin ze terecht komen. Is dit ook relevant voor Vlaamse immigranten in Oostenrijk?? Zoals altijd kunt U uw mening hierover kwijt op de bekende plaatsen, hier of in de discussie (!?) groep op Facebook.

 

Om een mogelijke discussie enigszins te provoceren heb ik ook een blog van Paulien Cornelisse (een kabaretiste die ook in Vlaanderen optreedt) waarin het verschil tussen Nederlands-Nederlands en Vlaams-Nederlands op de korrel wordt genomen. Gelukkig nemen we ons zelf niet al te serieus en zijn realist genoeg om ons van onze gebreken bewust te zijn, ... Zo niet zou dit wel eens bij een enkeling in het verkeerde keelgat kunnen schieten!

 

Verder zijn bijzonderheden vermeld over een uitstap georganiseerd door VIW Salzburg met tal van mogelijkheden, voor elk wat wils.  Het weekend van 30 juni en 1 juli gaan we  naar de uitzichtsberg Schlenken in de buurt van Hallein, aansluitend een blitz-bezoek aan het piepkleine maar artistieke bergdorpje Krispl, en in de late namiddag een bezoek aan het hoogst interessante keltische museum van Hallein. Op Zondag een drie uur durende wandeling in Salzburg (niet de Getreidegasse). Het gaat hier om een sportieve wandeling, niet het soort waar allerlei bijzonderheden worden verteld over alles en nog wat, die men onmiddellijk vergeet. Om ons weekend te  bekronen een diner in de St Peterstift, het oudste restaurant van Europa (802) waar Karel de Grote ( is niet gelijk aan Keizer Karel , voor de jeugdige lezers) nog te gast was bij zijn terugkeer uit Rome na de keizerskroning.

Nog eeni nteressant detail, Vlaanderen Vacantieland besteedt aandacht aan Oosternrijk in 4 uitzendingen. Een uitzending zelfs aan de Fuschlsee. Oosrponkelijk werd mijn assitentie werd gevraagd,  omdat het gebied rond de Fuschlsee eigenlijk mijn thuis is. Toen ik echter suggereerde om aan Vlamingen in de Wereld enige ruchtbaarheid te geven in het programma, bleek mijn hulp overbodig!

Indien dergelijke informatie / activiteiten U aanspreekt, dan had ik graag uw medewerking in verband met de volgende punten;

1. Graag U aanmelden of uw gegevens aanvullen via deze link

http://www.viw.be/aanmelden_oostenrijk.htm

2. indien U geïnteresseerd bent in een VIW- club, dit wil zeggen een plaatsgebonden vereniging van leden van VIW, die elkaar vaker ontmoeten voor sociale activiteiten, dan kunt U uw commentaar, suggesties en eventuele andere ideeën hieromtrent kwijt op deze web site, onder Contact

 

3. Heeft U tussen uw kennissen in Oostenrijk andere Vlamingen, die nog geen lid zijn van Stichting Vlamingen in de Wereld, dan kunt U hen wijzen op het bestaan en de voordelen van een lidmaatschap van deze Stichting. Indien U ons dit meldt, dan kan een brochure worden opgestuurd waarin alle voordelen nog eens op een rijtje worden gezet.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Wim H.L Schols

 

Vertegenwoordiger van

Vlamingen in de Wereld

in Oostenrijk.

 

 

 

Forum discussie op Facebook, click hier

==============================

==============================


Beste Vlaming in de Wereld,

Er is blijkbaar een en ander veranderd in de organisatie van het nederlandstalig onderwijs in het buitenland. Door de drastische bezuinigingsmaatregelen in Nederland, in het bijzonder betreffende de aanwezigheid-politiek in het buitenland (bijvoorbeeld het voorgenomen afschaffen van de uitzendingen van de Wereldomroep) door de regering Rutte, is de ondersteuning van het nederlandstalige onderwijs van de kinderen van expats beperkt tot het internet onderwijs. Het hoeft geen betoog dat dit niet gelijkwaardig is met een mondelinge kennisoverdracht. Dit geldt in nog sterkere mate voor kinderen. Dat er iets gaat veranderen in dit onderwijs,   blijkt uit het volgende artikel, gepubliceerd in de interne nieuwsbrief van Vlamingen in de Wereld.  

HOORZITTING OVER DE ONDERSTEUNING VAN HET NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS IN HET BUITENLAND
Op 20 oktober was VIW uitgenodigd op een hoorzitting in de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement. Samen met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) verduidelijkte VIW de noodzaak om te onderzoeken in hoeverre structureel kan worden samengewerkt met Nederland. Stichting NOB ondersteunt, adviseert en subsidieert het Nederlandse onderwijs in het buitenland. De medewerkers zetten zich in om de schoolloopbaan te bevorderen van emigreerden kinderen tussen 4 en 18 jaar. Het is immers van groot belang dat zij bij terugkeer in Nederland vlot kunnen instromen in het onderwijs in Nederland. Wat voor Nederlandse kinderen geldt, geldt natuurlijk ook voor Vlaamse kinderen. Zij kunnen trouwens al jaren gebruik maken van dit Nederlandse initiatief. VIW ondersteunt het initiatief om de Vlaamse inbreng, zowel financieel als inhoudelijk, te verhogen. Zowel de kinderen als hun ouders zullen er beter van worden, want het is geen geheim dat vraagstukken aangaande het onderwijs dikwijls een e xpatriatie in de weg staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Ik houd de lezers van deze website op de hoogte van de ontwikkelingen en misschien nieuwe mogelijkhheden.

Met vriendelijke groeten,

Wim Schols